woensdag 7 november 2012

Noordzee symposium

Afgelopen week was ik een paar dagen in Nederland. Ik was uitgenodigd voor een symposium in het paleis op de Dam. De Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam organiseert jaarlijks twee symposia waarbij Koningin Beatrix de gastvrouw is en waarbij experts worden uitgenodigd om een lezing te geven. Dit keer was het thema "the North Sea: Past, Present and Future."

Er waren drie sprekers die zich respectievelijk richtten op de geschiedenis van de Noordzee, de huidige situatie, en de toekomst.

Een historicus/bioloog (Callum Roberts) uit Engeland hield een mooi verhaal over de geschiedenis van de Noordzee en de verandering van het ecosysteem door menselijk ingrijpen. De Europese Commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij (Maria Damanaki) gaf een presentatie over de toekomstvisie voor het Europese Noordzeebeleid.

Naast deze twee sprekers was mijn collega Svein Jentoft uitgenodigd om een lezing te geven over de huidige situatie op de Noordzee, met een focus op ruimtelijke planning. Ik werd een maand betaald om Svein te helpen onderzoek te doen naar Noordzeebeleid en voor het voorbereiden van de presentatie.

De Noordzee is één van de drukste zeeën ter wereld, door onder meer de scheepvaart, olie- en gaswinning, zandwinning, visserij, militaire activiteiten en aquacultuur. Met de komst van windmolenparken en de toenemende druk om natuurgebieden te definiëren - onder andere voor het behouden/veiligstellen van biodiversiteit - neemt de druk op de ruimte toe. Ieder land probeert op zijn eigen manier de nieuwe activiteiten in te passen, terwijl er ook vanuit Europees niveau regels gelden die de lidstaten moeten opvolgen.

Ik mocht er vrijdag bij zijn in het Koninklijk Paleis, samen met ongeveer 120 andere deelnemers die met name afkomstig waren uit de Nederlandse beleidswereld, politiek en wetenschap. Het werd een hele bijzondere dag met drie mooie lezingen, interessante discussies en een exclusief diner, alles in het bijzijn van Hare Majesteit de Koningin.